Rubriky

reporty

Reporty

V této rubrice čtenář nalezne formální i neformální články z námi navštívených zápasů, seminářů, workshopů, přednášek, panelových diskuzí, zkrátka z takových událostí, kde se to světem sportovních fanoušků jen hemží. Ojediněle se zde vyskytnou i reporty z určitých sportovních klání, se zaměřením na dění v hledištích, na tribunách a na mimo stadiónovou situaci.

 

rozhovoryRozhovory

V této rubrice čtenář nalezne většinou nestrukturované a polostrukturované rozhovory, individuálního, skupinového, hloubkového, (ne)anonymního, informativního či anamnestického charakteru. V případě anonymního rozhovoru je kladen striktní důraz na mlčenlivost a diskrétnost. Respondenti (dotazovaní) jsou tvořeni nejen z řad samotných fanoušků, nýbrž ze všech oblastí, které mají ke sportovnímu fanouškovství určitý vztah.

 

odkazyZajímavé odkazy

V této rubrice čtenář nalezne zajímavé informace ze světa sportovních fanoušků. Obsah této rubriky je samostatně tvořen projektem Sportovní Fanouškovství CZ a zároveň doplňován o odkazy z jiných webů, zabývající se rovněž tématikou sportovních fanoušků.